• bilgi@sbckongresi.org

Bildiri Gönderimi

BİLDİRİ ve ÖZET YAZIM KURALLARI

 1. Bildiri özetleri sadece internet sitesinden kabul edilecektir.
 2. Kongreye olgu sunumu, literatür taraması ve araştırma türünde çalışmalar bildiri olarak kabul edilecektir.
 3. Gönderilecek bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 4. Katılımcılar, sunucu yazar olarak kongreye yalnızca iki bildiri gönderebilir.
 5. Bildiriler konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecek ve bildiri kabulleri kongre internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
 6. Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir. Bildirinin içeriğine göre hakem heyeti bildirinin sunum türünü değiştirebilir.
 7. Bildirilerin kongrede sunulabilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 8. Sunumu yapacak yazarın isminin bildiri sisteminde mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.
 9. Bildiri yazarlarının isimleri sadece sisteme yazılmalıdır. Özet metin içerisinde yazar ismi veya kurum bilgisine yer verilmemelidir.
 10. Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeler aynı bildiri üzerinden gerçekleştirilmelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.
 11. Bildiri özet metni kabul olduğu ve kayıt işlemi tamamlanmış olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan sözel ve poster bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 12. İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.
 13. Gönderilen bildirilerdeki eksik veya hatalı girilen bilgilerden kongre bilimsel komitesi sorumlu değildir.
 14. Sözel ve poster olarak sunulan bildiriler kongre sonrasında Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.

Bildiri Özet Metninin Hazırlanması

 1. Bildiri özet başlığındaki her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
 2. Bildiri özet metni 300 kelime sayısını aşmamalıdır. Bu kelime sayısı sınırlamasına sadece özet metni dahil edilecek olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamaya dahil edilmeyecektir.
 3. Çalışma bildirisi, 1. Giriş, 2. Amaç, 3. Yöntem, 4. Bulgular, 5. Sonuç, 6. Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler: İlk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olmalıdır) olarak toplam altı kısımdan oluşmalıdır.
 4. Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik eklenmesi yapılabilir.

Poster Bildiri Sunum Özellikleri

 1. Kongrede E-Poster uygulaması ile poster bildiriler sunulacaktır.
 2. PosterE-Poster hazırlama şartları bildiri kabul mektubunda katılımcıya iletilmiştir.
 3. Hazırlanacak posterlerin LCD ekranda doğru görüntülenebilmesi için dikey formatta PPT dosyası (16:9 oranında) ya da JPG olarak tek sayfa halinde hazırlanması gerekmektedir.
 4. E-Posterler nlonline@nlmice.com adresine e-posta yoluyla 1 Eylül 2024 tarihine kadar iletilmelidir.

Tam Metin Gönderim Kuralları

 1. Tam metin için son gönderim tarihi : 25 Eylül 2024. Tam metinlerinizi nlonline@nlmice.com adresine gönderebilirsiniz.
 2. Kongremizde tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Arzu eden bildiri sahipleri tam metin gönderimi yapabilir.
 3. Kongre kapsamında kabul edilen bildirilerin tam metinleri Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.
 4. Tam metinler kaynakça hariç en az 1500 en fazla 2500 kelimeden oluşmalıdır.
 5. Tam metin bildirilerin yapılandırılmasında şu sıra izlenmelidir: Türkçe başlık, anahtar kelimeler (Anahtar sözcükler: İlk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olmalıdır), 1. Giriş, 2. Gereç ve Yöntem, 3. Bulgular, 4. Tartışma 5. Sonuç ve Öneriler, 6. Kaynaklar.
 6. Tam metin bildirilere özet eklenmesine gerek yoktur.

 7. Davetli Konuşmacı Metni Gönderim Kuralları

  1. Konuşmasının Kongre Kitabında yayınlanmasını isteyen konuşmacılarımız özet ya da tam metinlerini ilan edilecek tam metin son gönderim tarihine kadar tarafımıza iletebilecektir.
  2. Davetli konuşmacılar özet ve tam metinlerini ilgili bildiri kurallarına göre hazırlamalıdır.


footer-shape