Bildiri Kitabı Yayınlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ONLINE SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUMU HAKKINDA
 1. Kongreye, fiziki katılımlı sözlü bildiri sunumu yanısıra online sözlü bildiri sunumu da kabul edilmektedir.
 2. Online sunum yapacak sözlü bildiri sahiplerine, kongre kapsamında gerçekleştirilecek 3 online kursa ücretsiz kayıt hakkı verilecektir.
 3. Kurs kayıtları, kongre bitiş tarihinden itibaren 1 ay izlenebilir olacaktır.
 4. Online sözlü bildiri sunumu yapacak kişilerin kongre kaydını tamamlamış olması gerekmektedir. Online kayıt ücreti, kongre katılım ücreti ile aynıdır.

Bildiri sunumları Zoom üzerinden, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü 17:00-20:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. Oturum bağlantı linkleri aşağıda verilmiştir.

Sunucu yazarlar, program üzerinde bildirilerini kontrol ederek ilgili oturumun aşağıdaki tabloda verilen erişim bilgileri üzerinden sunumlarını online olarak gerçekleştirebilecektir.

Lütfen, sunum sıranızı ve oturum saatinizi dikkatlice kontrol ediniz.

Oturum Adı Saat Meeting ID Şifre Zoom Link
Online Sözel Bildiri Sunum Oturumu 1 17:30 19:00 846 8636 4144 SBCK1 https://us06web.zoom.us/j/84686364144?pwd=VWrixVxLUgmCUXseJQaZwzrbodPSzD.1
Online Sözel Bildiri Sunum Oturumu 2 19:00 20:30 814 5239 5599 SBCK2 https://us06web.zoom.us/j/81452395599?pwd=LasF8TLFZ4K6l6EItX50LXHbLcdmhA.1
Online Sözel Bildiri Sunum Oturumu 3 17:30 19:00 878 9170 2083 SBCK3 https://us02web.zoom.us/j/87891702083?pwd=a1VhOElKTUUxVmRpV2NjWEdabVdmdz09
Online Sözel Bildiri Sunum Oturumu 4 19:00 20:30 853 2568 0111 SBCK4 hhttps://us02web.zoom.us/j/85325680111?pwd=dlYvd2hnNk5nNzgxSzhNUlR2LzZCUT09
Online Sözel Bildiri Sunum Oturumu 5 19:00 20:30 895 5609 5456 SBCK5 https://us06web.zoom.us/j/89556095456?pwd=xYRcGrnZab6qV7qYNOmCyY9nFNEEpE.1

Bildiri programını görmek için tıklayınız!

Bildiri Gönderim Kuralları
 1. Bildiri özetleri sadece internet sitesinden kabul edilecektir.
 2. Kongreye olgu sunumu, literatür taraması ve araştırma türünde çalışmalar bildiri olarak kabul edilecektir.
 3. Gönderilecek bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 4. Katılımcılar, sunucu yazar olarak kongreye yalnızca iki bildiri gönderebilir.
 5. Bildiriler konu ile ilgili belirlenmiş hakem heyeti tarafından değerlendirilecek ve bildiri kabulleri kongre internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
 6. Çalışmalar sözel bildiri ya da poster bildiri olarak değerlendirilecektir. Bildirinin içeriğine göre hakem heyeti bildirinin sunum türünü değiştirebilir.
 7. Bildirilerin kongrede sunulabilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir.
 8. Sunumu yapacak yazarın isminin bildiri sisteminde mutlaka işaretlenmesi gerekmektedir.
 9. Bildiri yazarlarının isimleri sadece sisteme yazılmalıdır. Özet metin içerisinde yazar ismi veya kurum bilgisine yer verilmemelidir.
 10. Bildiriler içerisinde yapılacak güncellemeler aynı bildiri üzerinden gerçekleştirilmelidir. Yeni bir bildiri olarak yüklenen güncellemeler dikkate alınmayacaktır.
 11. Bildiri özet metni kabul olduğu ve kayıt işlemi tamamlanmış olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan sözel ve poster bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.
 12. İletişim konusunda sorun yaşanmaması için sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız.
 13. Gönderilen bildirilerdeki eksik veya hatalı girilen bilgilerden kongre bilimsel komitesi sorumlu değildir.
 14. Sözel ve poster olarak sunulan bildiriler kongre sonrasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İKÇÜSBF) Dergisi’nde basılacaktır.
Bildiri Özet Metninin Hazırlanması
 1. Bildiri özet başlığındaki her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
 2. Bildiri özet metni 300 kelime sayısını aşmamalıdır. Bu kelime sayısı sınırlamasına sadece özet metni dahil edilecek olup, başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamaya dahil edilmeyecektir.
 3. Çalışma bildirisi, 1. Giriş, 2. Amaç, 3. Yöntem, 4. Bulgular, 5. Sonuç, 6. Anahtar Sözcükler (Anahtar sözcükler: İlk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olmalıdır) olarak toplam altı kısımdan oluşmalıdır.
 4. Bildiri özetlerine resim, tablo ya da grafik eklenmesi yapılabilir.
Poster Bildiri Sunum Özellikleri
 1. Kongrede E-Poster uygulaması ile poster bildiriler sunulacaktır.
 2. PosterE-Poster hazırlama şartları bildiri kabul mektubunda katılımcıya iletilmiştir.
 3. Hazırlanacak posterlerin LCD ekranda doğru görüntülenebilmesi için dikey formatta PPT dosyası (16:9 oranında) ya da JPG olarak tek sayfa halinde hazırlanması gerekmektedir.
 4. E-Posterler nlonline@nlmice.com adresine e-posta yoluyla 4 Ekim 2023 tarihine kadar iletilmelidir.
Tam Metin Gönderim Kuralları
 1. Tam metin için son gönderim tarihi : 5 Ekim 2023. Tam metinlerinizi nlonline@nlmice.com adresine gönderebilirsiniz.
 2. Kongremizde tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Arzu eden bildiri sahipleri tam metin gönderimi yapabilir.
 3. Kongre kapsamında kabul edilen bildirilerin tam metinleri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (İKÇÜSBF) Dergisi’nin "Kongre Ek Sayısında" yayınlanacaktır.
 4. Tam metinler kaynakça hariç en az 1500 en fazla 2500 kelimeden oluşmalıdır.
 5. Tam metin bildirilerin yapılandırılmasında şu sıra izlenmelidir: Türkçe başlık, anahtar kelimeler (Anahtar sözcükler: İlk harf büyük, her kelime arası virgül olacak şekilde en fazla 5 kelime olmalıdır), 1. Giriş, 2. Gereç ve Yöntem, 3. Bulgular, 4. Tartışma 5. Sonuç ve Öneriler, 6. Kaynaklar.
 6. Tam metin bildirilere özet eklenmesine gerek yoktur.
 7. Tam metin bildirilerin kaynak yazımları İKÇÜSBF Dergisi Yazım Kuralları’na göre hazırlanmalıdır.
Davetli Konuşmacı Metni Gönderim Kuralları
 1. Konuşmasının İKÇÜSBF Dergisi’nin "Kongre Ek Sayısında" yayınlanmasını isteyen konuşmacılarımız özet ya da tam metinlerini ilan edilecek tam metin son gönderim tarihine kadar tarafımıza iletebilecektir.
 2. Davetli konuşmacılar özet ve tam metinlerini ilgili bildiri kurallarına göre hazırlamalıdır.